Niet luisteren - Trekken a/d lijn
Niet luisteren
Niet luisteren is een zeer bekend probleem. Er zijn verschillende oorzaken te noemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de hond aandacht tekort komt, of dat de hond/baas binding niet sterk genoeg is. U zou dan aandachtsoefeningen kunnen doen en zorgen dat u interessant bent door de hond steeds te verassen. U zou plots een zijpad kunnen inslaan, of door de bosjes gaan lopen, of een stok weggooien. In ieder geval iets dat de hond leuk vindt.

Een andere reden is dat de hond het commando niet kent of dat niet altijd hetzelfde commando word gegeven. U moet dan weer gaan trainen op een vast commando, zodat de hond weet wat er van hem gevraagd wordt.

Het kan ook zijn dat het commando te vaak herhaald word. Het is aan te raden om een commando slechts 1 maal te geven (evt. 1 keer herhalen als u denkt dat de hond u niet hoort) en dan ook direct te zorgen dat hij het uitvoert. Anders denkt de hond bij het geven van een commando: 'Ik hoef nu nog niet te luisteren, het wordt immers nog eens 10 keer herhaald'.

Iets wat ook vaak misgaat, is dat het niet leuk genoeg is. Als u de hond een commando geeft zal hij een afweging maken: 'wat levert mij meer op, luisteren of niet'. Als uw hond bijvoorbeeld achter een kat aanzit, geef je maar beter geen commando's. Hij zal toch niet luisteren want achter een kat aanzitten is zoveel leuker. Wanneer u toch een commando geeft zal uw hond leren dat niet luisteren ook heel leuk kan zijn. Hoe leuker het opvolgen van een commando is, hoe beter en sneller ze het zullen doen.

Ook kan het zijn dat de hond niet luistert uit angst, als het commando erg snauwerig wordt gegeven bijvoorbeeld, of wanneer u hem ruw behandelt telkens wanneer hij iets niet goed doet. Vaak merk je dat ook aan de hond wanneer deze heel onderdanig (met de kop en staart laag) soms kruiperig naar het baasje toekomt. Als het baasje dan nog verder straft, gaat deze gestoord gedrag vertonen en leert de hond dat 'kom hier' niet leuk is.

Het kan het ook zijn dat het baasje niet consequent genoeg is. Als de hond niet altijd het commando hoeft op te volgen, zal hij het ook niet doen als hij geen zin in heeft. Wees streng, volhardend en rechtvaardig!


Trekken aan de lijn
Als er iets lastig is tijdens de wandeling, dan is het wel het trekken aan de lijn, en zeker als je een grote hond hebt. Bovendien zal uw hond wanneer de lijn strak staat, eerder uitvallen naar een andere hond want hij verdedigt de grenzen van zijn 'territorium'.

Trekken aan de lijn kan twee oorzaken hebben: of er is een verstoorde rangorde verhouding (de ranglagere volgt de ranghogere), of het is een gewoonte. Ook kan het uit enthousiasme zijn, maar dat hoort bij gewoonte.

Als uw hond trekt aan de lijn, moet u zich eerst eens afvragen of de rangordeverhouding wel klopt. Bent u de baas of is de hond dat. Als de hond de baas is, zult u daar eerst aan moeten werken. Als de rangordeverhoudingen kloppen is het waarschijnlijk een gewoonte van de hond om te trekken. Dit is zeer lastig om af te leren, maar het is wel mogelijk!

U kunt het eens proberen met een slipketting zoals men in de hondenschool gebruikt. Het beste is hier lessen in te nemen of vragen bij andere mensen hoe dit werkt. Een andere manier is om te zorgen dat de hond constant aandacht voor u heeft, dat kunt u doen door zomaar alle kanten op te lopen. Als de hond nog een beetje fatsoenlijk wil lopen zal hij moeten opletten.

Wat ook goed werkt is dat u hem leert dat trekken ervoor zorgt dat de wandeling stopt. Dus elke keer als hij trekt gaat u direct stil staan en u loopt pas verder als de hond ervoor gezorgd heeft dat er geen spanning meer op de lijn staat. U moet dit dan wel consequent toepassen.

Lees verder: Rangorde Problemen
INVISIBLE FENCING
* De afrastering die zekerheid biedt *